Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товарситво "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти"

2. Код за ЄДРПОУ: 31792885

3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, Кирилiвська, 19-21

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)455 73 10, (044)455 72 40

5. Електронна поштова адреса: info@ukrcopter.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrcopter.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Голови правління - Генерального директора ПрАТ "АК "Українські вертольоти" від 07.02.2018 №25ок Барановську Вікторію Володимирівну з 08.02.2018 увільнено від виконання обов’язків за посадою головний бухгалтер бухгалтерії фінансово-економічного департаменту та переведено на посаду заступника головного бухгалтера бухгалтерії фінансово-економічного департаменту. Підстава рішення: наказ Голови правління - Генерального директора ПрАТ "АК "Українські вертольоти" від 07.02.2018 №25ок. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер-фінансист, бухгалтер, економіст льотної служби, економіст з фінансової роботи, головний бухгалтер бухгалтерії фінансово-економічного департаменту. Акціями Товариства не володіє.

Наказом Голови правління - Генерального директора ПрАТ "АК "Українські вертольоти" від 07.02.2018 №24ок Сікірінську Ірину Олександрівну з 08.02.2018 прийнято на посаду головний бухгалтер бухгалтерії фінансово-економічного департаменту. Підстава рішення: наказ Голови правління - Генерального директора ПрАТ "АК "Українські вертольоти" від 07.02.2018 №24ок. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк на який призначено – безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє.

Поділитися