Інформація про кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 17.04.2018.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1000 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1000 простих іменних акцій.

Поділитися