Правила перевезення пасажирів та багажу- затверджено ДАСУ 30.09.21

Детальніше

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 року

Детальніше

Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

Оголошення про проведення конкурсу з відбору  суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначеними для надання послуг  з обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства  «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ»

Детальніше

Річна інформація емінента цінних паперів за 2020 рік

 

Детальніше

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Детальніше

Шановні акціонери!

Інформація щодо загальних зборів

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), які відбудуться 26 квітня 2021 року об 12 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань)

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1000 простих іменних акцій станом на 20.04.2021.

Детальніше

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (код за ЄДРПОУ 31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) повідомляє про скликання річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань.

Детальніше
Поділитися